Grundmur

Ett växthus måste ha en stadig och frostfri grund att stå på. Det finns många varianter på bra konstruktioner.

Grunden bör bestå av en gjuten uppmurad mur av tex tegelsten eller lecablock, men även en grund av slipers, ek, eller tryckimpregnerad plank, som kan ligga på en väldränerad grusbädd eller på plintar. Det viktigaste är att grunden inte utsätts för tjälskjutning.

Tänk på att om du murar grunden, så måste du gräva ner till frostfritt djup. Vilket djup det är, beror på var i Sverige du befinner dig, samt även lokala förhållanden som tex: Ligger växthuset på en liten upphöjning, så att vatten rinner bort. består marken av lera eller sand.  Brukar det snöa mycket där du bor. Snön gör att tjälen inte kryper lika djupt som vid barmark. Den del av muren som ligger under mark, bör bestå av cementsten eller leca-block. Tegel går utmärkt att använda ovan mark. ligger teglet i ständig kontakt med fuktig jord, så spricker det. Se nedanstående skiss för hur en grundmur byggs upp.

Eller ladda ner en byggnadsinstruktion här:

En vacker Grundmur förstärker dessutom helhetsintrycket.

grundmur till växthus

Exempel på grundmur, bestående av betongblock under mark, och begagnat tegel ovan mark

Grundmur till växthus

Ytterligare ett exempel, med öppningen för dörren på långsidan

Våra växthus behöver en grund som har olika höjd beroende på vilken modell man väljer. klicka på länken ”våra växthus” för att se mått på växthusen och höjden på grundmur.

Till alla växthus levereras ett ritningsförslag på en passande grundmur.

Ekprodukter_Logo